Laatste update 2 september 2019

Het waarborgen van jouw privacy is voor Travel First van groot belang. Wij houden ons daarom ook aan de op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving over privacy. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij van jou verwerken en waarom wij dit doen. Bij vragen kan je contact opnemen via info@travelfirst.nl

Wij verwerken jouw gegevens in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dan wij:

  • de benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen;
  • onze doeleinden duidelijk vastleggen via deze privacyverklaring, voorafgaand aan het verwerken van jouw persoonlijke gegevens;
  • enkel de gegevens gebruiken die noodzakelijk zijn voor onze doeleinden en dus zo min mogelijk gegevens opslaan;
  • Jouw rechten respecteren. 
Beveiliging 

Jouw persoonsgegevens moeten goed beveiligd worden. Wij zorgen ervoor dat jouw gegevens bij ons veilig zijn en wij passen onze beveiliging steeds aan gelet op de stand van de techniek. Zo maken wij gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat zodat jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding verstuurd worden. Dit kan je herkennen in je adresbalk “https’’ en het hangslotje. 

E-mails

Het is natuurlijk mogelijk om contact met ons op te nemen via info@travelfirst.nl. Wij verwerken dan jouw e-mailadres, naam en eventueel andere gegevens die jij met ons deelt. Je gestuurde mails worden opgeslagen op een beveiligde mailserver van onze mailprovider. Alleen de eigenaren van deze website hebben toegang tot deze server. 

Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat jij tevreden bent met onze reactie met een maximum van 1 jaar. 

Reacties plaatsen

Onder onze blogs kan je reacties plaatsen. Om een reactie te kunnen plaatsen vragen wij jou om je naam en e-mailadres in te vullen zodat wij jou kunnen identificeren als je je reactie wil verwijderen, om jou te kunnen benaderen als je een vraag voor ons hebt achtergelaten of om in contact met je te komen als je de winnaar bent van een win-actie.

Jouw informatie wordt bewaard totdat wij het artikel verwijderen. Doe je een verzoek tot verwijdering dan zullen wij onderzoeken of dit niet in strijd is met onze journalisitieke doeleinden.

Plaats je een reactie? Dan is het mogelijk om een foto van jezelf te plaatsen via Gravatar. Uiteraard is dit niet verplicht. Lees de privacyverklaring van Gravatar voor meer informatie over hoe Gravatar met jouw persoonsgegevens omgaat.

Verstrekking aan derden

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen verstrekken wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, tenzij wij dit verplicht zijn op grond van de wet. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Zodra wij onze website veranderen zullen wij soms ook onze privacyverklaring moeten aanpassen. Houd daarom altijd de datum bovenaan dit document in de gaten voor eventuele nieuwe versies. 

Cookies

Om onze website, travelfirst.nl optimaal te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies en andere aanverwante technieken. Lees hier meer over in onze cookieverklaring.

Jouw rechten

Op grond van de relevante wet- en regelgeving heb je als betrokkene meerdere rechten:

  • Recht op inzage: je hebt recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien;
  • Recht op rectificatie: je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te corrigeren of aan te vullen als ze onvolledig of incorrect zijn;
  • Recht van bezwaar: je kan bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing;
  • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken om je persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij;
  • Recht op beperking van de verwerking: soms kan je ons bezoeken het verwerken van je persoonsgegevens te beperken, wij zullen dan minder persoonsgegevens van jou verwerken. 

Wil je een verzoek indoen dan vragen wij je om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs zodat wij er zeker van kunnen zijn dat je de juiste persoons bent aan wie de desbetreffende persoonsgegevens toebehoren. Vergeet niet je BSN en pasfoto af te schermen!

Binnen 30 dagen zullen wij voldoen aan je verzoek. Wij zullen je tijdig op de hoogte stellen als deze termijn verlengt moet worden, bijvoorbeeld vanwege de complexiteit van het verzoek.

Klacht indienen

Vind je dat je niet op de juiste manier geholpen wordt door ons? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Travel First: info@travelfirst.nl 

Close

Travel First Work Later

Made by Travel First
© Copyright 2019. All rights reserved.
Close